Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: xã Yên Hợp - Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 0389464050
Điện thoại di động: 0389464050

Ngày 06/7/2022, tại kỳ họp lần thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX ban hành 02 nghị quyết về lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành:
26/07/2022
Ngày hiệu lực:
16/07/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày hiệu lực:
10/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/02/2020
Ngày hiệu lực:
04/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày hiệu lực:
20/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Danh sách giáo viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2019

Ngày ban hành:
25/10/2019
Ngày hiệu lực:
25/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực